PrivacybeleidDe verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Deutsche Kosmetikwerke AG Zu den Sandbeeten 5 35043 Marburg Email: info@newkee.de
Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.


1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.


1.1 Hosting
De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij in dit privacybeleid anders wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in daartoe bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze relatie met hen, kunt u contact met hen opnemen zoals beschreven in dit privacybeleid.Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: CanadaOnze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen heeft de Europese Commissie geen adequaat besluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


1.2 Content Delivery Network
Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt inhoud, bijv. grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid zoals beschreven in dit privacybeleid.


2. Gegevensverwerking voor contractafhandeling en voor contact met ons


2.1 Gegevensverwerking voor contractafhandeling

Ten behoeve van de contractafhandeling (inclusief de navraag naar en verwerking van eventuele bestaande garantie- en prestatieclaims alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken en wij de bestelling zonder hun opgave niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende hoofdstukken van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Systeem voor goederenbeheer
Voor de verwerking van bestellingen en contracten maken wij gebruik van merchandisemanagementsystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.


2.2 Klantaccount
Voor zover u hiermee conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO heeft ingestemd door te besluiten een klantenaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen
In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO te verwerken, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verwerking van de verzending

Voor de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is.


Doorgifte van gegevens aan verzenddienstverleners ten behoeve van kennisgeving van verzending
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 letter a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHGGLS, Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland
United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland
Hermes Germany GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Duitsland
DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland
DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland


4. Gegevensverwerking voor de verwerking van betalingen

Bij de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking
Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de aanbieders van betalingsdiensten zelf de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, bijv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. Hiervoor geldt het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Als u vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.


4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen
Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze orderverwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.


4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Klarna-betalingsdiensten
Klarna Direct Debit, Kopen op Rekening via Klarna, Klarna Instalment PurchaseAls u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij uw toestemming op grond van art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO dat wij aan Klarna de gegevens mogen doorgeven die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid genoemde contactmogelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde tegenover Klarna intrekken.


5. Reclame per e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie, volgen van de nieuwsbrief met afzonderlijke toestemming
Als u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
Als u ons bovendien overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te analyseren, analyseren wij ook uw interactie met onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en doorklikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("newsletter tracking"). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens": de pagina vanwaar de pagina werd opgevraagd (zogenaamde referrer URL), de datum en het tijdstip van de oproep, de beschrijving van het gebruikte type webbrowser, het IP-adres van de aanvragende computer, het e-mailadres, de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het volgen van de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd.


5.2 Verzending van de nieuwsbrief
De nieuwsbrief en de hierboven beschreven tracking van de nieuwsbrief kunnen ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Verenigd Koninkrijk.Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: VS, Australië. Voor dit land/deze landen bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op deze garanties: standaard clausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Wij gebruiken Klaviyo op onze website. Kalviyo is een e-mailmarketingdienst. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Klaviyo, 125 Summer St, Boston, MA 02110, USA. Klaviyo verwerkt gegevens van u, ook in de VS. Wij wijzen erop dat volgens het advies van het Europese Hof van Justitie er momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's inhouden voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.
Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Klaviyo zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen verstrekt door de EU Commissie en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen naar en opgeslagen in derde landen zoals de VS. Via deze clausules verbindt Klaviyo zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU Commissie. U vindt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier:
De gegevensverwerkingsovereenkomst die overeenkomt met de modelcontractbepalingen is te vinden op https://www.klaviyo.com/legal/dpa.
Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Klaviyo vindt u in het Privacybeleid op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.


6. Cookies en andere technologieën

6.1 Algemene informatie
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer u onze online diensten gebruikt, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde telemedia Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is geen toestemming nodig.
Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, vereist de opslag van informatie in uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al in uw eindapparaat is opgeslagen uw toestemming. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet beschikbaar zijn voor onbeperkt gebruik. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft geldig totdat u de respectieve instellingen in uw eindapparaat aanpast of terugzet.
Eventuele downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. Dit dient, in het kader van een belangenafweging, dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) alsmede voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u in de volgende delen van dit privacybeleid.
De cookie-instellingen voor uw browser vindt u op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactmogelijkheid.
U kunt ook de volgende link oproepen: newkee.de/pages/cookies. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


6.2 GDPR Legal Cookie Consent Management Platform
Op onze website gebruiken wij GDPR Legal Cookie om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die wij op onze website gebruiken, alsmede om uw toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren, indien vereist, voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën. Dit is noodzakelijk op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van Art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. GDPR Legal Cookie is een aanbieding van beeclever GmbH, Friedrich-Mohr-Str. 1, 56070 Koblenz, Duitsland, die uw gegevens namens ons verwerkt.Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver van Cookiebot uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw verklaring, browserinformatie, de URL van waaruit de verklaring is verzonden, informatie over uw toestemmingsgedrag en een anonieme willekeurige sleutel op. Daarnaast wordt een cookie gebruikt die de informatie over uw toestemmingsgedrag en de sleutel bevat. Uw gegevens worden na twaalf maanden gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u hiervoor conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derden. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.


7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en advertentiedoeleinden
Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.


Google Analytics
Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.
Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor gegevensuitwisseling is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google.
Wij gebruiken ook de uitbreidingsfunctie Google Optimize van Google Analytics om tests te maken en uit te voeren.Voor de geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken wij de zogenaamde User ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen wij aan uw interactiegegevens van een of meer sessies op onze onlinesites een unieke, permanente ID toekennen en zo uw gebruikersgedrag over apparaten en sessies heen analyseren.
Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Als uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Google-account en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten genereren over uw gebruiksgedrag (met name cross-device gebruikerscijfers), zelfs als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.
Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de extensie-functie van Google Analytics, de zogenaamde DoubleClick-cookie, het mogelijk uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites. Google gebruikt deze informatie om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.


Google Ads
Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de door u bezochte pagina's. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerde reclame" heeft geactiveerd. In dit geval, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.
Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking als u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gecreëerd.


Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en analyseert uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Bovendien worden andere door Google-diensten in uw browser opgeslagen cookies geëvalueerd. Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen.

Google Fonts
Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.


YouTube Video Plugin
Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van YouTube in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer u een video afspeelt.


7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleindenGebruik van Facebook-pixel
Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en slaat automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of de registratie voor een nieuwsbrief), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gecreëerd.
In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden.
Voor dit doel wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, waardoor uw browser automatisch wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame. De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (per Meta).


Facebook Analytics
In het kader van de Facebook Business Tools worden uit de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken gemaakt over de bezoekersactiviteiten op onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Facebook (by Meta). De analyse ervan dient de optimale presentatie en marketing van onze website.


Facebook Ads (advertentiemanager)
Wij gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.
Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website die via Facebook Pixel worden gegenereerd, voeren wij groepsgewijze reclame op Facebook (door Meta) via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.
In het kader van de uitgebreide gegevensmatching die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook (by Meta) op als onze verwerker.
Op basis van de door de Facebook-pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website voeren wij gepersonaliseerde reclame uit via Facebook-pixel remarketing.
Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Facebook (by Meta).


7.3 Andere aanbieders van webanalyse en online marketingdiensten
Gebruik van de videoplugin van Vimeo om inhoud van derden te integreren
Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo") verzameld, aan Vimeo doorgegeven en vervolgens door Vimeo verwerkt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de video-plugin van Vimeo. Ten behoeve van website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Uw IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op of toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.


8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

Trusted Shops widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), waarmee wij krachtens art. 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst conform art. 26 lid 2 DSGVO. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en Trusted Shops GmbH kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH als u vragen hebt over gegevensbescherming of uw rechten wilt doen gelden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier. Los daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag wordt dan, indien nodig, doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de trustbadge/andere widgets
De trustbadge wordt in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter beschikking gesteld door een Amerikaans CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaard clausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.


8.2 Gegevensverwerking na afronding van de bestelling
Na afronding van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische eenrichtingsfunctie wordt gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops' dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Indien dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats overeenkomstig de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet voor de diensten heeft aangemeld, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk. Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, controle en registratie. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en verdere contractuele maatregelen en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

9. Social Media

9.1 Social Plugins van Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Pinterest
Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Youtube, Pinterest en LinkedIn.
Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven aan de desbetreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-exploitant, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy vindt u in de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.Facebook (by Meta) is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta) wordt in het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform Art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.
Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op Twitter wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Instagram (by Meta) is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.
YouTube is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt in het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.
Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.
LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De door LinkedIn automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en wordt daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.


10. Contactmogelijkheden en uw rechten

10.1 Uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: overeenkomstig art. 15 van de GDPR, het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd; overeenkomstig art. 16 van de GDPR, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen; overeenkomstig art. 17 GDPR het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de nakoming van een wettelijke verplichting; om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; overeenkomstig Art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan; wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 DSGVO; overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken; overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.

Recht van bezwaar 
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.


10.2 Contactmogelijkheden
Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.


Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische teksteditor